วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

กระดังงา 7-47160-001-033สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้


ชื่อพรรณไม้ กระดังงา       รหัสพรรณไม้  7-47160-001-033

        ไม้ต้น เรือนยอดรูปกรวย ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้ เปลือกลำต้นสีเทา เรียบ ไม่มียาง ใบเดี่ยวสีเขียว ขนาดแผ่นใบกว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 13-20 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบสลับ ขอบเป็นคลื่น แผ่นใบรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ดอกช่อกระจุก ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่ง กลีบเลี้ยงแยกจากกัน 6 กลีบ สีเขียวอ่อน กลีบดอกแยกจากกัน มีจำนวน 5-7 กลีบ สีเหลืองอมเขียว เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก สีเขียว เกสรเพศเมียมีจำนวนมาก สีเขียว รังไข่เหนือวงกลีบ ผลกลุ่ม ผลสดมีเนื้อถึงหลายเมล็ด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ ผลกลมเรียว มีเมล็ด 2-12 เมล็ด สีของเมล็ด น้ำตาลอ่อน
        ชื่อพื้นเมือง กระดังงา ใช้ในการรักษาโรค ดอกนำไปสกัดเป็นกลิ่นน้ำหอม นำไปเป็นส่วนประกอบของยาหอม ใบและเนื้อไม้ต้มกินขับปัสสาวะ กระดังงาที่สกัดด้วยเอทานอลมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของ  Staphylococcus epidermidis 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น